top of page
npb_edited_edited.png

Welkom op de website van NPB Bewind, Beheer & Coaching

Wij zijn een bewindvoerderskantoor gevestigd in Amsterdam. Je kunt bij ons terecht voor bewindvoering, mentorschap en curatele. Wij streven naar een goede vertrouwensband tussen de cliënt en bewindvoerder/mentor/curator.

Indien er sprake is van een persoonlijke begeleider/maatschappelijk werker,

betrekken wij deze ook zoveel mogelijk in de communicatie met cliënten. 

Korte lijnen, goede bereikbaarheid, eerlijkheid en kwaliteit is waar we voor staan. 

Meer informatie met betrekking tot onze diensten, vindt u op onze website. 

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

Bureau met plant

Stappenplan tot bewindvoering 

1. Het eerste gesprek met de bewindvoerder
Je hebt een gesprek met de bewindvoerder. Je maakt kennis met elkaar.

De bewindvoerder legt tijdens het eerste gesprek uit wat bewindvoering inhoudt

en wat je te wachten staat in het proces naar bewind toe. 

2. Belangrijke papieren verzamelen

Verzamel deze belangrijke papieren en geef ze aan de bewindvoerder:
o Je loon of je uitkering specificatie
o Een overzicht van geld dat je iedere maand weer betaalt. Bijvoorbeeld huur, stroom en verzekeringen
o Een kopie van je ID-kaart
o Een medische verklaring (dit kan je aan de dokter vragen)
o Een overzicht van de bank. De bank houdt bij wanneer er geld op je rekening komt.
  En hoeveel ervan afgaat
o Eventuele extra papieren

3. De aanvraag opsturen

Samen met de bewindvoerder vul je wat formulieren in. Ben je het eens met de inhoud?

Dan zet je jouw handtekening.

4. Je krijgt een rekening van de rechtbank

De rekening van de rechtbank komt bij je thuis met de post. Deze rekening heet: nota zittingskosten. 
Stuur deze rekening naar de bewindvoerder.

5. Uitnodiging van de rechtbank voor een zitting

Je krijgt een uitnodiging van de rechtbank. Hierin staat wanneer je naar de rechtbank komt.

Bij de rechtbank regel je de bewindvoering. In de brief staat de datum van de zitting. Schrijf deze datum in je agenda.

6. Naar de rechtbank

De rechter wil graag met je kennismaken. De rechter vraagt je of je hulp wilt van de bewindvoerder en waarom je dat wilt. 

7. Uitspraak bewind

Je krijgt een brief van de rechtbank. In deze brief staat het besluit van de rechtbank.

Je staat u onder bewind! Samen met de bewindvoerder maak je verdere afspraken. 

Ik sta onder bewind, wat nu?

1. De bewindvoerder regelt een beheer- en leefgeldrekening

De bewindvoerder zet wekelijks / maandelijks je leefgeld op je bankrekening. Soms opent ze daarvoor een nieuwe rekening. Zo weet je altijd hoeveel geld je hebt om van te leven. De bewindvoerder betaalt alle bedragen die je iedere maand moet betalen. Bijvoorbeeld de huur van je huis. En stroom.

Daarvoor gebruikt ze jouw geld. Maar niet je leefgeld, want dat mag je zelf uitgeven.

2. De bewindvoerder maakt een budgetplan

Een budgetplan is een plan over geld. Er staat in hoeveel geld je iedere maand krijgt. Bijvoorbeeld loon of uitkering. En waar je geld aan uitgeeft. De bewindvoerder maakt dit budgetplan voor jou. Soms duurt het een tijdje voordat het budgetplan af is. 

3. Post doorsturen naar de bewindvoerder

Krijg je post? Bijvoorbeeld een rekening? Dan moet je die doorsturen naar de bewindvoerder.

Bespreek met je bewindvoerder hoe je de post moet doorsturen.

4. Je staat onder bewind

Je zal steeds minder post thuis krijgen, omdat de bewindvoerder alle instanties laat weten dat je onder bewind staat.

Heb je schulden? De bewindvoerder stelt een schuldenlijst op

en zodra het kan en nodig is word je aangemeld voor een schuldhulptraject.

Wat een schuldhulptraject is, zal de bewindvoerder aan jou uitleggen. 

Coins_edited.png

Belangrijke informatie voor cliënten

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 12.30 uur. Buiten deze tijden kun je ons een WhatsApp bericht sturen. Wij reageren de eerst volgende werkdag. 

Leefgeld

Leefgeld wordt iedere maandag gestort, tenzij wij anders zijn overeengekomen. 

Aanvragen voor extra geld kun je op onze werkdagen voor 12.00 uur aanvragen.

Bij akkoord staat het na 14.00 uur op je rekening.

Bankpas verloren?

Bel gelijk met je bank om de pas te blokkeren en vraag ons om een nieuwe voor je aan te vragen.

Zo voorkom je dat iemand misbruik kan maken van jouw leefgeldpas.

Vraag ons om een nieuw pas voor je aan te vragen.

rinkelende telefoon
Alarm Clock_edited.png

Klachten?

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kan je een klacht indienen. Hoe doe je dat?

1. Maak je klacht kenbaar aan je bewindvoerder

Je kan een officiële klacht bij ons indienen door een e-mail sturen of een brief per post.

De bewindvoerder zal daar zo spoedig mogelijk op reageren.

Ben je het niet eens met de reactie van de bewindvoerder?

2. Klacht indienen bij Horus

Ben je het niet eens met de reactie of oplossing van de bewindvoerder?

Er is dat een mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van Horus.

Horus is de branchevereniging voor bewindvoerders. De klachtenregeling van Horus treft u aan op de webiste van Horus: https://www.horus.nl/media/1257/klachtenreglement.pdf

Ben je het niet eens met de reactie of oplossing van Horus? 

Tot slot kan je een klacht indienen bij de kantonrechter. 

3. Klacht indienen bij de kantonrechter

De kantonrechter is degene aan wie een  bewindvoerder verantwoording af moet leggen.

De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder.

NEEM CONTACT OP

Bericht ontvangen!

Anker
bottom of page