Bewindvoering

NPB LOGO.png

Merkt u op dat u of een naasten zijn financiële administratie moeilijk kan beheren?

Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er psychische klachten zijn, er sprake is van een verslaving of er veel schulden zijn ontstaan. U staat er niet alleen voor. Bij NPB bieden wij verschillende diensten aan om u met uw financiële administratie te helpen. Lees de aangeboden informatie die hieronder wordt gegeven goed door.

 

Vervolgens kunt u, dan wel met u naasten, besluiten om het aanmeldformulier in te vullen. Geef in het formulier een duidelijke beschrijving van de situatie, wie u bent en wat uw huidige situatie is. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om samen na te gaan welke diensten van toepassing zijn in uw situatie of dat van uw naasten.

Aanmeldprocedure Bewindvoering

Bewindvoering aanmeldprocedure

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Stap 1: Aanmelden

De procedure begint bij het aanmelden via de website of e-mail. Vaak wordt dit gedaan door betrokkene zelf, een zorgverlener of een familielid. De situatie wordt uiteengezet in een e-mail of via het aanmeldformulier.

Hierna volgt er binnen 48 uur telefonisch contact vanuit NPB, waarbij er een persoonlijk kennismakingsgesprek kan worden ingepland.

 

Stap 2: Kennismaken

Wij spreken af op kantoor, bij de cliënt thuis of in de zorginstelling. De eerste ontmoeting is bedoeld om kennis te maken en de inhoud van bewindvoering en onze werkwijze nogmaals door te spreken.

 

Stap 3: Verzoekschrift

Aan het eind van dit gesprek vullen we na instemming samen de formulieren in die wij vervolgens doorsturen naar het kantongerecht in uw regio.

 

Stap 4: Zitting

Enkele weken na de verzending van het verzoekschrift volgt een uitnodiging voor de zitting. Ook de bewindvoerder is daarbij aanwezig en neemt na benoeming de administratie van cliënt in ontvangst.

 

Stap 5: Bewind

Zodra de bewindvoering door de kantonrechter is uitgesproken en op schrift gesteld, starten wij onze werkzaamheden. Na een korte inventarisatieperiode en het opstellen van een beginbalans en begroting maken we wederom een afspraak om deze overzichten met cliënt te bespreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Veelgestelde Vragen Hulpverlener

Wat is onderbewindstelling?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning. Kortom, de bewindvoerder verzorgt een veilig en verantwoord financieel beheer van de cliënt (de rechthebbende). Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en wordt een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een rekening & verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter. Bij beëindiging van het bewind is dit een eindrekening en verantwoording.

Voor meer informatie over budgetcoaching kunt op de website door naar het kopje Budgetcoaching.

 

Wie controleert de bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht op de werkzaamheden van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet ieder jaar een jaarlijkse verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de bankrekeningen en de schulden. Dit wordt de ‘Rekening en Verantwoording’ genoemd.

Wanneer bewind is toegewezen wordt de bewindvoerder verplicht binnen drie maanden een boedelbeschrijving te maken van alle goederen die onder bewind komen te staan. Dit wordt een ‘Boedelbeschrijving’ of ‘Opgave van vermogen’ genoemd.

De jaarlijkse verantwoording en de boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen en aan de bewindvoerder terug te sturen.

Welke goederen komen onder bewind te staan?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldi, loon, pensioen, uitkering, toeslagen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie,

besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

 

Hoeveel leefgeld krijgt de onderbewindgestelde?

Leefgeld is een wekelijks bedrag wat u op een leefgeldrekening ontvangt. Dit is bedoeld om uw eerste levensbehoefte van te betalen. De vaste lasten worden door de bewindvoerder vanuit de beheerrekening betaald. Het leefgeld verschilt per persoon, afhankelijk van het budget en gezinssituatie.

Bij NPB wordt het leefgeld wekelijks op maandag via internetbankieren overgemaakt op de leefgeldrekening. Afhankelijk van de snelheid van verwerking bij de bank staat het leefgeld op maandag middag, uiterlijk dinsdag op uw leefgeldrekening.

 

Wat kan ik van mijn bewindvoerder verwachten?

De bewindvoerder heeft als taak uw vermogen te beheren. Hiervoor wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van uw inkomsten en uitgaven, welke sluitend moet zijn. Als er sprake is van een negatief budget onderzoekt de bewindvoerder welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een positief budget. De bewindvoerder probeert veel in overleg met u te doen, maar neemt, indien nodig, wel de beslissing in het voordeel van het budget.

 

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

• Hulp met het aanvragen van het bewind.

• Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.

• Declaraties indienen ziektekosten.

• Aanvragen van Toeslagen Belastingdienst.

• Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

• Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.

• Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.

• Opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.

• Jaarlijks opstellen plan van aanpak en bij een schuldenbewind een aanvullend plan van aanpak.

• Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

• Beheren van het Persoonsgebonden Budget.

Wat is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer lijkt op beschermingsbewindvoering, maar verschilt op één punt

fundamenteel punt: de rechter komt er niet aan te pas. Werkzaamheden worden op contractuele basis verricht. Centraal in het inkomensbeheer staat het budgetplan. De cliënten zijn instaat om hun eigen financiën te regelen maar door omstandigheden hebben ze extra hulp nodig. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ze voorzien binnenkort schulden zullen maken, denk bijvoorbeeld aan personen die een gokverslaving ontwikkelen of personen die hun baan kwijtraken.

 

Voor meer informatie over inkomensbeheer kunt u op de website door naar het kopje Werkgever.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier ik zoek hulp

Bericht ontvangen!