Mentorschap

NPB LOGO.png

 

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

 

Er zijn 2 soorten mentoren:

de professionele mentor: is van beroep mentor en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.

de familiaire mentor: is vaak een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis. De term familiair is spreektaal, u vindt deze term niet terug in de wet.